mongolei 3.-28.7.2004

4 - Ulaan Baatar: Gandantegchinlen Khiid